1. Hapniku saamine ja tõestamine
2. Söe põlemine sulas kaaliumnitraadis
3. Väävli põlemine sulas kaaliumnitraadis
4. Söe põlemine õhus ja hapnikus
5. Väävli põlemine õhus ja hapnikus
6. Punase fosfori põlemine õhus ja hapnikus
7. Valge fosfori süttimine õhus
8. Vee elektrolüüs
9. pH muutused vee elektrolüüsil
10. Vesiniku saamine ja põlemine
11. Vesiniku kergus
12. Vaskoksiidi redutseerimine vesinikuga
13. Süsinikdioksiid kui õhust raskem gaas
14. CO2 saamine vaskhüdroksiidkarbonaadist
15. Süsinikdioksiid tulekustutajana
16. Süsinikdioksiid väljahingatavas õhus
17. Süsinikdioksiidi saamine vitamiinitabletist
18. CO2 saamine katlakivist ja äädikhappest
19. Süsinikdioksiidi saamine gaseeritud veest
20. Süsinikdioksiidi reaktsioon leelisega
21. pH muutus süsinikdioksiidi vettejuhtimisel
22. Katsed tahke süsinikdioksiidiga
23. Magneesiumi põlemine süsinikdioksiidis
24. Lämmastik tulekustutajana
25. Ammoniaagi saamine ja lahustumine vees
26. pH muutused ammoniaagi lahustumisel
27. Ammoniaagi reaktsioon vesinikkloriidiga
28. Kloori saamine ja tõestamine
29. Kloori reaktsioon jodiidiga
30. Fotokeemiline reaktsioon: kloor + vesinik
31. Naatriumi põlemine klooris
32. Kloori reaktsioon vasega
33. Antimoni põlemine klooris
34. Kloori reaktsioon rauaga
35. Naatriumi reaktsioon veega
36. Liitiumi reaktsioon veega
37. Kaaliumi reaktsioon veega
38. Kaltsiumi reaktsioon veega
39. Naatriumi reaktsioon väävliga
40. Magneesiumpulbri põlemine õhus
41. Rauapulbri põlemine õhus
42. Tsingipulbri põlemine õhus
43. Aluminotermia
44. Alumiiniumi reaktsioon leelisega
45. Raua ja väävli ühinemisreaktsioon
46. Tsingi ja joodi ühinemisreaktsioon
47. Tsingi reaktsioonid hapetega
48. Vase reaktsioon lämmastikhappega
49. Vasekihi tekitamine rauale
50. Elavhõbeda väljatõrjumine vasega
51. Naatriumisoola leekreaktsioon
52. Kaaliumisoola leekreaktsioon
53. Liitiumisoola leekreaktsioon
54. Baariumisoola leekreaktsioon
55. Strontsiumisoola leekreaktsioon
56. Vasesoola leekreaktsioon
57. Keemilise reaktsiooni tunnused
58. Värvimuutused
59. Gaasi eraldumine
60. Lahustumatu aine tekkimine
61. Valguse tekkimine
62. Heliefekt
63. Soojuse eraldumine
64. Soojuse neeldumine
65. Vaarao madu
66. Filtreerimine tavarõhul
67. Filtreerimine alandatud rõhul
68. Segunematute vedelike eraldamine
69. Sublimatsioon
70. Destilleerimine
71. Tsentrifuugimine
72. Gaaside keemiline puhastamine
73. Kontsentratsiooni mõju reaktsioonikiirusele
74. Reaktsiooni kiiruse sõltuvus lähteainest
75. Temperatuuri mõju keemilisele tasakaalule
76. Kroom(III)oksiid kui katalüsaator
77. Vesi süütab tule
78. Segamise mõju lahustumise kiirusele
79. Lahustuvuse sõltuvus temperatuurist
80. Gaasi lahustuvus
81. Universiaal- indikaatori värviskaala
82. Tugevad ja nõrgad happed ja alused
83. Tarbekaupade pH määramine
84. Soolalahuste pH, hüdrolüüs
85. Aluselise oksiidi reaktsioon veega
86. Nõiduslikud värvimuutused
87. Süsivesinike põlemine
88. Alkoholide põlemine
89. Naatriumi reaktsioon etanooliga
90. Väävelhappe toime süsivesikutele
91. Nitrotselluloosi põlemine
92. Boorhappe etüülestri põlemine
93. Kemoluminestsents
94. Aegsütik
95. Keemiline vooluallikas
96. Vesinik-hapnik kütuseelement
97. Tuuleenergia salvestamine vesinikuna
98. Valguseenergia salvestamine vesinikuna
99. Tic-Tac superkondensaator
100. Vase elektrokeemiline sadestamine
101. Rubiidiumi reaktsioon veega
102. Tseesiumi reaktsioon veega
103. Termoreaktiivsed ained
104. Vulkaan
105. Mangaan(VII)oksiidi oksüdeerivad omadused
106. Silaani valmistamine ja isesüttimine
107. Keemiline kell
108. Tuli joonistajana
109. Kunstlikud vesikasvud
110. Pürofoorne raud
111. Põlemine kaaliumkloraadis