<html xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"> <head> <meta name="description" content="Keemiavideod ppimiseks ja lihtsalt nautimiseks."> <meta name="keywords" content="Chemicum, keemikum, keemia, katse, keemiavideod, 100 katset keemias, keemiakatsed, mittemetallid, hapnik, vesinik, ssinik, lmmastik, kloor, ssinikdioksiid, ssihappegaas, ammoniaak, plemine, redutseerumine, oksdeerumine, pH, tasakaal, reaktsiooni kiirus, segude lahutamine, reaktsioonitunnused, orgaanilised ained, elektrokeemia, leekreaktsioonid "> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"> <meta property="og:title" content="&quot;Chemicumi videod&quot;" /> <meta property="og:type" content="website" /> <meta property="og:url" content="http://www.chemicum.com/ava.htm" /> <meta property="og:image" content="http://www.chemicum.com/img/0.jpg" /> <meta property="og:site_name" content="Chemicumi videod" /> <meta property="fb:admins" content="100003026740515" /> <title>Chemicum videos</title> </head> <body> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"><span lang="et"> <b> <font face="Arial" color="#000066"> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_hapnikuga&lan=EE"> <font color="#000066">O2</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_vesinikuga&lan=EE"> <font color="#000066">H2</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=katseid_N2ga&lan=EE"> <font color="#000066">N2</font></a><font face="Arial"> | </font><a href="http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_klooriga&lan=EE"> <font color="#000066">Cl2</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=katseid_CO2ga&lan=EE"> <font color="#000066">CO2</font></a> <font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=s-metallid&lan=EE"><font color="#000066">s-metallid</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=p,d-metallid&lan=EE"><font color="#000066">p,d-metallid</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Leekreaktsioonid&lan=EE"> <font color="#000066">Leek</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsioonitunnused&lan=EE"> <font color="#000066">Rtunnused</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Segude_lahutamine&lan=EE"> <font color="#000066">Eraldamine</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsiooni_kiirus,_tasakaal&lan=EE"> <font color="#000066">Kiirus, tasakaal</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Lahused,_pH&lan=EE"> <font color="#000066">Lahused, pH</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/?meny=Katseid_orgaaniliste_ainetega&lan=EE"> <font color="#000066">Orgaanika</font></a><font face="Arial"> | </font><a href="http://www.chemicum.com/elektrokeemia"> <font color="#000066">ELEKTROKEEMIA</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://chemicum.com/keemikudtegutsevad/index.html"> <font color="#000066">Keemik tegutseb</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://chemicum.com/teadus/index.htm"> <font color="#000066">Teadus</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/chemistry-videos"> <font color="#83B52F">Eng</font></a><font face="Arial"> | </font> <a href="http://www.chemicum.com/ru"> <font color="#83B52F"> CA</font></a><font face="Arial"> | </font> </b></span></p> <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"> <font size="6" color="#009933">Keemiavideod - chemicum.com</font></p> <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"> <font face="Verdana" size="3">Uusi keemiavideosid teeb </font> <font face="Verdana" size="3"> Superaccu O</span>. Vaadatud >5600000 korda. Mned kige veidramad keemiakatsed: <a href="https://youtu.be/iPlhdzMKp6A">Gallium</a> elab - mletad filmi Terminaator II. Kuid igas vikeses <a href="https://youtu.be/Bq1awUmqZcM">elavhbeda </a> tilgas on peidus tulnukas. Mis on klm valgus ehk <a href="https://youtu.be/8_82cNtZSQE">kemoluminesents</a>. <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"><a href="http://www.chemicum.com/elektrokeemia">Elektrokeemia</a> leheklg: Kuidas ttavad <a href="https://youtu.be/fcLZ6dM-qIU">patareid</a>, <a href="https://youtu.be/_zCsAfEbVRc">ktuseelemendid</a> ja <a href="https://youtu.be/gTt_YBzJ_Dk">superkondensaatorid</a>. <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12">Vaata ka keemikute juhtumisi, niteks kuidas peaminister <a href="http://chemicum.com/keemikudtegutsevad/index.html"> kulmudest</a> ilma jb. <a href="http://chemicum.com/zoo?lan=EE"> Kemizoo</a> molekulide vaatamise programm (<a href="http://chemicum.com/zoo/kemizoo.html">juhend</a>).</p> </font> <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/6peV-bQyz5E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/Bq1awUmqZcM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/wf1N9oWu_GI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="http://www.youtube.com/embed/_zCsAfEbVRc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="http://www.youtube.com/embed/fcLZ6dM-qIU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/iPlhdzMKp6A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/8_82cNtZSQE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/cyZ9X81UlLc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/eGnPQtai0og?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/7l3CAKJemb4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/XfW6r64GVC0?modestbranding=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/r-YZeOkllRg?modestbranding=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="https://www.youtube.com/embed/fPk1hKLRyeE?modestbranding=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="http://www.youtube.com/embed/On2jbcMXhtY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="240" height="135" src="http://www.youtube.com/embed/gTt_YBzJ_Dk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p> <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12">Vanem flash versioon on tehtud koosts teadurite ja ppejududega Tartu likooli Chemicumist. Videosid on kokku vaadatud 850000 korda (2017okt seisuga). Lisaks koolikeemia programmile on selgitatud hulga pnevaid keemianhtuseid: Pommirhma abiga valmis video - <a href="http://www.chemicum.com/?video=102&lan=EE">tseesiumi reaktsioon veega</a>. Kuidas tekib klm valgus ehk <a href="http://www.chemicum.com/?video=93&lan=EE"> kemoluminestsents</a>. Vga veider reaktsioon - <a href="http://www.chemicum.com/?video=65&lan=EE">Vaarao madu</a>. <a href="http://www.chemicum.com/?video=91&lan=EE">Nitrotselluloos</a> plahvatab ja paneb vormeli mudeli liikuma. Miks <a href="http://www.chemicum.com/?video=110&lan=EE">profoorne raud</a>, <a href="http://www.chemicum.com/?video=106&lan=EE">silaan</a> ja <a href="http://www.chemicum.com/?video=7&lan=EE">valge fosfor</a> sttivad hus iseenesest? Natuke nidust ka - <a href="http://www.chemicum.com/?video=107&lan=EE">keemiline kell</a> ja <a href="http://www.chemicum.com/?video=86&lan=EE">niduslikud vrvimuutused</a>. Mis teeb ilutulestiku vrviliseks (<a href="http://www.chemicum.com/?video=92&lan=EE"><font color="#00FF00">roheline</font></a>, <a href="http://www.chemicum.com/?video=92&lan=EE"><font color="#FF0000">punane</font></a>, <a href="http://www.chemicum.com/?video=51&lan=EE"><font color="#FFFF00">kollane</font></a>)? Aegstiku abil saab plevaid segusid ohutult sdata, niteks <a href="http://www.chemicum.com/?video=43&lan=EE">aluminotermia segu</a> vi <a href="http://www.chemicum.com/?video=104&lan=EE">vulkaani</a>. Valmistame <a href="http://www.chemicum.com/?video=26&lan=EE">vrvimuutva lillekese</a> ja <a href="http://www.chemicum.com/?video=109&lan=EE">keemilise vetika</a>. <p align="center" style="margin-top: 12; margin-bottom: 12"> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Tegijad_ja_toetajad&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/tunnustatud_m2rk_v2rviline.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/0.jpg"/></a> <iframe src="http://chemicum.com/zoo/embed.html?file=crystal_structure/NaCl.xml&style=spacefilled&angles=-27,-15,-92&bg=FFFFFF&meny=false&zoom=-10" width="240" height="180" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=111&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/111.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=110&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/110.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=109&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/109.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=108&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/108.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=107&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/107.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=106&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/106.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=105&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/105.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=104&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/104.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=103&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/103.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=102&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/102.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=101&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/101.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Elektrokeemia&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Elektrokeemia.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=100&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/100.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?vid=99&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/99.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=98&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/98.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=97&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/97.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=96&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/96.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=95&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/95.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Katseid_orgaaniliste_ainetega&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katseid_orgaaniliste_ainetega.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=94&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/94.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=93&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/93.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=92&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/92.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=91&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/91.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=90&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/90.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=89&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/89.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=88&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/88.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=87&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/87.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Lahused,_pH&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Lahused,_pH.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=86&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/86.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=85&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/85.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=84&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/84.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=83&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/83.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=82&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/82.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=81&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/81.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=80&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/80.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=79&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/79.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=78&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/78.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsiooni_kiirus,_tasakaal&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Reaktsiooni_kiirus,_tasakaal.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=77&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/77.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=76&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/76.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=75&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/75.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=74&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/74.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=73&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/73.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Segude_lahutamine&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Segude_lahutamine.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=72&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/72.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=71&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/71.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=70&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/70.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=69&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/69.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=68&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/68.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=67&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/67.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=66&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/66.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Reaktsioonitunnused&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Reaktsioonitunnused.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=65&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/65.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=64&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/64.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=63&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/63.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=62&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/62.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=61&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/61.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=60&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/60.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=59&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/59.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=58&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/58.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=57&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/57.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Metallid&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Metallid.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=p,d-metallid&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/p,d-metallid.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=56&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/56.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=55&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/55.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=54&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/54.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=53&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/53.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=52&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/52.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=51&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/51.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Leekreaktsioonid&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Leekreaktsioonid.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=50&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/50.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=49&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/49.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=48&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/48.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=47&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/47.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=46&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/46.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=45&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/45.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=44&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/44.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=43&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/43.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=42&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/42.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=41&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/41.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=s-metallid&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/s-metallid.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=40&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/40.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=39&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/39.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=38&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/38.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=37&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/37.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=36&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/36.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=35&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/35.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Mittemetallid&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Mittemetallid.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_klooriga&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katsed_klooriga.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=34&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/34.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=33&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/33.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=32&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/32.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=31&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/31.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=30&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/30.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=29&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/29.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=28&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/28.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=katseid_N2ga&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katsed_lmmastikuga.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=27&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/27.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=26&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/26.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=25&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/25.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=24&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/24.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=katseid_CO2ga&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katsed_ssinikdioksiidiga.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=23&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/23.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=22&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/22.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=21&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/21.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=20&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/20.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=19&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/19.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=18&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/18.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=17&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/17.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=16&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/16.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=15&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/15.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=14&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/14.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=13&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/13.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_vesinikuga&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katsed_vesinikuga.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=12&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/12.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=11&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/11.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=10&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/10.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?meny=Katsed_hapnikuga&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/Katsed_hapnikuga.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=9&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/9.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=8&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/8.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=7&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/7.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=6&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/6.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=5&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/5.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=4&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/4.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=3&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/3.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=2&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/2.jpg"/></a> <a style="cursor:pointer" onclick="window.open('http://www.chemicum.com/?video=1&lan=EE','mywindow','width=860,height=642')"><img width="241",height="180", src="http://www.chemicum.com/img/1.jpg"/></a> </p> <p align="center"><fb:like href="http://www.chemicum.com/ava.htm" send="true" width="450" show_faces="false"></fb:like> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <g:plusone></g:plusone> </p> </body> </html>